Tema: Livsrett

1. Hva er livsrett?
Menneskeverd mener livet starter ved befruktning, og at alt menneskelig liv tar del i det universelle menneskeverdet. Fra dette tidspunktet har ethvert individ livsrett. Begrepet ‘livsrett’ er ett av tre sentrale kjernebegreper i visjonen til Menneskeverd.

Når vi snakker om livsrett for barnet i mors mage, slik det er praktisert i dagens samfunn, er ikke dette konstant. Tid er et av hovedvilkårene for å måle fosterets verdi og rett til liv. I et svangerskap øker vernet av menneskelivet proporsjonalt med tiden. Før 12. uke har ikke fosteret noe rettsvern eller livsrett i norsk lov. Om barnet er ønsket er også en avgjørende faktor i denne perioden. Barnets rett til liv i de 12 første ukene avhenger av mor (og far).

Ifølge moderne naturvitenskap er et befruktet egg et individ av menneskearten i sitt livs og sin utviklings tidligste fase. I dette øyeblikket bestemmes hele den genetiske koden som styrer den videre utviklingen av et menneske. Gitt de rette betingelser vil dette befruktede egget på egenhånd styre sin egen prosess videre til å utvikle vitale organer, funksjoner og bli et komplett menneske.

Vi kan også snu på det. En voksen person har livsrett. Denne personen var tidligere en tenåring, før det et barn, enda tidligere et foster, et embryo – og lengst tilbake et befruktet egg. Hvor i denne prosessen kan vi si at denne personen ikke har livsrett lenger?

At livet starter ved befruktningen er ingen kontroversiell påstand. Det er snarere et biologisk faktum.

Morten Magelssen, lege og forsker innen medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo, skriver følgende: ”Embryoet er et menneske som foreløpig ikke ser ut som oss – men som ser ut akkurat som vi gjorde da vi var på den alderen.”

Vår verdi som mennesker varierer ikke gjennom livet og varierer heller ikke fra person til person. Vår iboende verdi er en konstant størrelse. Som voksen er ikke du mer verdifull enn da du var en tenåring eller et barn. Skulle du mot all formodning  komme utfor en ulykke i morgen og pådra deg en hjerneskade, synker ikke din verdi – og din livsrett blir ikke svekket. Gradering av individets verdi kan ikke skje på bakgrunn av at egenskaper hos mennesker er ulikt utviklet. Det korrekte og logiske er at alle mennesker – fra befruktningen av, har menneskeverd og livsrett fordi de er mennesker.

Kilde: Magelssen, Morten (2013) ”Menneskeverd i klinikk og politikk”

logo
Menneskeverd mener:

Ethvert menneskeliv starter i befruktningsøyeblikket. Da får vi også del i det universelle menneskeverdet. Vi har den samme iboende verdien om vi er fødte eller ufødte, vår alder påvirker ikke vår verdi.

Les Mer

Relaterte Temaer

logo
Menneskeverd mener:

Ethvert menneskeliv starter i befruktningsøyeblikket. Da får vi også del i det universelle menneskeverdet. Vi har den samme iboende verdien om vi er fødte eller ufødte, vår alder påvirker ikke vår verdi.

Les Mer

Engasjerer dette deg?

Hjelp oss å fremme sakene du synes er viktige.