abort

Artikkel

– Engangsstønaden er viktig

Tekst: Maria Victoria K. Aanje Foto: Gunnhild Sørås I hver utgave av magasinet Vern om Livet utfordrer vi en politiker i spalten ”Rett på sak”. Olaug Bollestad er helsepolitisk talskvinne i Kristelig Folkeparti:   ˗ Hvorfor er engangsstønaden et viktig politisk virkemiddel for å få ned antall svangerskapsavbrudd? ˗ Engangsstønaden er et viktig virkemiddel fordi


by Maria Victoria • 15/01/2015
Artikkel

Abortforskriften er endret

Helse- og omsorgsdepartementet melder at Kongen i statsråd har vedtatt en endring i abortforskriften som tydeliggjør når et foster skal antas å være levedyktig. De mener at endringen fører til at forskriften nå er i tråd med gjeldende tolkning av abortloven. Tekst: Kristin W. Malmin «Dersom det ikke er særlige forhold ved fosteret som tilsier


by Maria Victoria • 10/12/2014
Artikkel

– Legen spurte om vi ønsket å redusere antall fostre

Trine Jacobsen som ventet trillinger fikk sjokk da hun skulle på Rikshospitalet for rutineundersøkelse.  Tekst: Maria Victoria K. Aanje Foto: Mammanett.no Sjokk Etter at legene på den ordinære ultralydundersøkelsen oppdaget at Trine Jacobsen og kjæresten Morten Moe Johansen ventet trillinger, ble de sendt videre til Rikshospitalet. Det skulle vise seg å bli alt annet enn hyggelig. De


by Maria Victoria • 26/11/2014
Medieklipp

Ikke som å luke i hagen

Ingen ønsker å kritisere gravide og par som benytter fosterdiagnostikk og selektiv abort. Tekst: Morten Magelssen – Lege, medisinsk etiker og forfatter av boken Menneskeverd i klinikk og politikk Foto: Privat (Thomas Magelssen, 3 1/2 år) I sin iver etter å forsvare fosterdiagnostikkens sortering av Downs syndrom overser Aksel Braanen Sterri i sitt essay i Morgenbladet 10.


by Maria Victoria • 31/10/2014
Artikkel

Skuffet over at engangsstøtten til gravide er glemt

Menneskeverd mener regjeringen ikke har holdt det de lovte i samarbeidsavtalen 2013. Engangsstønaden til gravide er ikke økt ytterligere.  Samarbeidsavtalen fra høst 2013 fastslo en økning en engangsstønad for gravide uten fast inntekt. Hittil har regjeringen økt dette med skarve 3000 kroner, noe som bare er en symbolsk sum. Hvor langt rekker 3 230 kroner


by Maria Victoria • 09/10/2014
Arrangement

Høstseminar: Menneskeverd i vår tid

Menneskeverd i vår tid – Etikk og aktuelle problemstillinger I dag er menneskeverdet truet fra flere kanter, både politikk, medisinsk utvikling og økt personlig autonomi er med på å sette nye rammer for forståelsen for hva et liv er verdt. Aktuelle spørsmål som vil prege dagsorden fremover vil være mange og kompliserte. Hvordan skape gode


by Maria Victoria • 19/09/2014
Artikkel

Ulovlig abort på Universitetssykehuset i Stavanger

I over 3 timer slo hjertet til det lille barnet som ble lagt på skyllerommet for å dø etter en senabort. 22 uker og seks dager, sa legene, over 23 uker, sa jordmødrene. – Dette er en svært alvorlig sak og helt klart et lovbrudd, sier Liv Kjersti Skjeggestad, jordmor og leder i Menneskeverd. Abortnemda


by admin • 07/06/2012
Blogg

Et umenneskelig skille

De siste ukene har det blitt kjent at jordmødre reagerer på at levedyktige barn blir abortert. Det er snakk om over fem måneder gamle barn. Å avbryte liv etter uke 22 er forbudt ved norsk lov, slår helsemyndighetene fast. Grunnen til at det er satt en absolutt grense akkurat her, er barnets evne til å


by admin • 31/05/2012