Artikkel Arkiver - Side 15 av 39 - Menneskeverd

Artikkel

Rockesokk
Artikkel

Bli med på Rockesokk

21. mars er den internasjonale dagen for Downs syndrom. Menneskeverd markerer i år denne dagen med kampanjen «Rockesokk» – i samarbeid med NNDS – Norsk Nettverk for Downs Syndrom.  Vi oppfordrer alle til å delta i kampanjen Rockesokk. Ta på deg to ulike sokker 21. mars, og vis omtanke fra tå til topp.   Forskjeller er bra


by Maria Elisabeth Selbekk • 12/03/2018
Artikkel

– Jeg er mer enn min diagnose

Ole Marius Manskow Løken (29) er arkitekten som planlegger byutvikling i Oslo samtidig som han jobber med å gjenreise filosofen Ludwig Wittgensteins hus i Sognefjorden. Han er leder for Norsk forening for Möbius syndrom, men tenker selv svært lite over diagnosen sin. – Den er bare én av mange sider ved meg, sier han. I


by Susanne Ward Ådlandsvik • 07/02/2018
Artikkel

Se Livsvernprisen 2018 her

Livsvernprisen 2018 går til mødrene Siri Fuglem Berg, Åsta Årøen og Anna Solberg for sin innsats for de såkalte trisomibarna. Gjennom flere år har de på ulike måter satt fokus på hvordan trisomi-barna blir bemøtt av helsepersonell, og krevd at disse barna skal ha krav på livreddende helsehjelp på lik linje med andre barn. På


by Maria Elisabeth Selbekk • 05/02/2018
Artikkel

Fire år med ventesorg

I fire år fulgte hun sin multihandikappede bror, Hans-Christian, på veien mot døden. Hun tror likevel at livet med broren har gjort henne til et bedre menneske. (Først publisert i Vern om Livet 01/18 – Menneskeverds medlemsmagasin. Stå opp for menneskeverdet og sikre deg fremtidige utgaver ved å bli medlem her.) Året er 1978. I en


by Daniel Joachim Kleiven • 31/01/2018
Artikkel

Menneskeverd ansetter ny undervisningskonsulent

Sara Marie Grimstad er ansatt som ny undervisningskonsulent i Menneskeverd fra nyttår. Hun har en mastergrad i «Religion, Society and Global Issues» fra Menighetsfakultetet i Oslo. Sara Marie Grimstad har lang og variert organisasjonserfaring. De siste årene har hun jobbet som rådgiver i Nordea. – Jeg gleder meg til å bidra i det viktige arbeidet Menneskeverd


by Maria Elisabeth Selbekk • 23/01/2018
Artikkel

Solberg, Fuglem Berg og Årøen får Livsvernprisen 2018

Livsvernprisen 2018 går til mødrene Siri Fuglem Berg, Anna Solberg og Åsta Årøen for deres engasjement for de såkalte trisomi-barna. Disse tre kvinnene har utvist stort mot ved å fortelle sine personlige historier om møtet med et helsevesen som forventet at de tok abort etter at fosteret fikk påvist trisomi 18 (Edwards Syndrom). Gjennom intervjuer,


by Maria Elisabeth Selbekk • 18/01/2018
Artikkel

Australsk lege lanserer «selvmordsmaskin»

Den australske legen og dødshjelp-aktivisten, Philip Nitschke, har lansert verdens første 3D-printede selvmordsmaskin. Maskinen, som har fått navnet «Sarco», er ifølge Nitschke en respons på mangelen av dødbringende medisiner og økt etterspørsel hos eldre. Den kapselformede maskinen kan 3D-printes og settes sammen hvor som helst i verden, og lar brukeren begå selvmord ved et enkelt


by Maria Elisabeth Selbekk • 04/01/2018
Artikkel

Ohio vedtar lov mot diskriminering av mennesker med Downs syndrom

I henhold til en ny lov vil ikke lenger Downs syndrom være lovlig grunnlag for selektiv abort i delstaten Ohio i USA. Den ferske loven vil straffe legen, og ikke den gravide selv. Det er leger som utfører en selektiv abort, med kunnskapen om at årsaken er fosterets Downs syndrom-diagnose, som vil risikere straffetiltale og


by Daniel Joachim Kleiven • 03/01/2018
Artikkel

Vi ønsker oss likeverd til jul

Etter en høst med stort fokus på sorteringssamfunnet, handler årets julekampanje om likeverd. – De av oss som er annerledes, de må få være det, sier forfatter Thorvald Steen. Han lider selv av en uhelbredelig muskelsykdom. Han er en av personene du møter i filmene som, med stort engasjement, setter ord på hvordan samfunnet former


by Elisabeth Hovland • 13/12/2017
Artikkel

Morten Dahle Stærk ny generalsekretær i Menneskeverd

Morten Dahle Stærk er fra 1.1. 2018 ansatt som ny generalsekretær i Menneskeverd. Stærk har vært fungerende generalsekretær fra 1. august, og etterfølger avdøde Liv Kjersti Skjeggestad Thoresen. Stærk har skrevet masteravhandling om etikk og menneskesyn, vært bidragsyter i flere bøker og har skrevet en rekke artikler for ulike publikasjoner. Han har siden 2013 jobbet


by Daniel Joachim Kleiven • 07/12/2017